Välkommen till Älvdalens Jaktskytteklubb

Nyheter

Vägen mellan älgbanan och lerduvebanorna har gjorts i ordning. Detta är ett av de projekt vi har beviljats medel ut Trängslets vattenregleringsfond för att göra ordning.  Arbete med att få igång Skeet banan pågår också. Detta händer på banan

29 Juni från kl 10.00 - Uppskjutning jägarexamen
Föranmälan till jagarexamen@alvdalensjsk.se


30 Juni från kl 10.00 - Uppskjutning jägarexamen
Föranmälan till jagarexamen@alvdalensjsk.se


13 och 14 juli - Ungdomsdagar i samarbete med Älvdalens Jaktvårdskrets

Älvdalens Jaktvårdskrets tillsammans med Älvdalens Jaktskytteklubb anordnar barn/ungdomsdagar på skjutbanan som Älvdalens Jaktskytteklubb tillhandahåller.

Dagarna kommer innehålla massor av roliga, jaktliga aktiviteter.

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Vi träffas på skjutbanan kl 09.00 och planerar att hålla på till kl 16.00
Lördag 13 juli för barn mellan 7 och 11 år
Söndag 14 juli för barn/ungdomar mellan 11 och 15 år

Anmälningsavgift: 300 kr som betalas via swish till 123 133 92 17
Märk med Ungdomsdagar + deltagarens namn

Anmälan via länken nedan
3 och 4 Augusti - möjlighet att skjuta björnpasset
Från kl 13.00 både lördag och söndag finns möjlighet att skjuta björnpasset inför kommande björnjakt. 17 och 18 Augusti - Kretsmästerskap Älg
Älgbanan hålls öppen från kl 10.00 båda dagarna
Startavgift i kretsmästerskap: 20 kr. 
Medlemskort i Svenska Jägareförbundet uppvisas på plats
Under dagen kommer försäljning av hamburgare, korv, fika, kaffe och dryck att finnas på plats. 

Tävlingen består av 4 skott mot stillastående älgkalv, jägarmässigt stöd får användas (det är tillåtet att skjuta 2 st provskott innan serien)
3 serier på älgbanan
Endast klass 1 vapen får användas 

Vi vill rikta ett stort tack till alla sponsorer som gjorde jaktstigen den 9 juni möjlig. 
Ett ännu större tack till er som ställde upp som funktionärer! 

Nordisk Trap

Trapskytte kommer att ske på torsdagar från kl. 18.00. Lånevapen finns dessa dagar för dig som vill komma och träna
Banansvariga: Kent Sundberg 070 572 23 96, Mattias Eriksson 073 823 93 16 & Emil Svensson 070 883 15 58

OBS! Tillåtna skjuttider är Måndag-Fredag 08.00-21.00, Lördag & Söndag 08.00-17.00. Skjutning är inte tillåtet utöver detta annat än vid överenskommelse med skjutbanechefen. 

Älgbanan

Älgbanan sköts av jaktlag runt om i Älvdalen. Schema för detta hittar du under fliken kalender. 

Banansvariga: Jens Eriksson 076 816 14 41

OBS! Tillåtna skjuttider på älgbanan samt inskjutning 80 m: Måndag-Fredag 10.00-20.00, Lördag & Söndag 10.00-17.00. Skjutning är inte tillåtet utöver detta annat än vid överenskommelse med skjutbanechefen. 

Viltmål .22 samt hagelskytte på hare

Banansvariga: Jens Eriksson 076 816 14 41 & Mats Alm 070 534 74 14

OBS! Tillåtna skjuttider på viltmålsbana samt inskjutning 50 m: Måndag-Fredag 10.00-20.00, Lördag & Söndag 10.00-17.00. Skjutning är inte tillåtet utöver detta annat än vid överenskommelse med skjutbanechefen.